Autena Marine in Europese expertgroep DINA

De Europese Commissie heeft Autena Marine uitgekozen om zitting te nemen in een expertgroep die DG MOVE gaat adviseren over digitalisering van de Europese binnenvaart. De groep van in totaal zeventig leden gaat de Commissie ondersteunen in het ontwikkelen van Digital Inland Waterway Area (DINA).

‘Gezien de relevante bekwaamheid en ervaring van uw organisatie, haar vermogen om de positie te vertegenwoordigen die wordt gedeeld door belanghebbenden in haar categorie en de bekwaamheid en ervaring van de voorgestelde vertegenwoordiger, deel ik u mee dat uw organisatie is geselecteerd als lid van de DINA-expertgroep’, kreeg Autena directeur Desiré Savelkoul onlangs te horen van het Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE).

Concurrentiepositie

DINA valt onder de strategie van de Europese Commissie voor ‘Digital Single Market’ en heeft als doel het bevorderen van de digitalisering van het vervoer over de Europese binnenwateren. Het is een ‘concept’ om informatie over infrastructuur, mensen, operaties, vloot en lading in de binnenvaartsector met elkaar te verbinden en deze informatie te delen, ook met de andere modaliteiten. Volgens de commissie kan zo de concurrentiepositie van de binnenvaart in de logistieke keten worden versterkt.

Binnen DINA wordt een architectuur voorgesteld die het gecontroleerd delen van deze informatie mogelijk maakt en die kan dienen als platform voor toekomstige ontwikkelingen. DINA bouwt daarbij voort op bestaande investeringen en ontwikkelingen zoals bestaande componenten van River Information Services (RIS). Er worden uitbreidingen voorgesteld om real-time gegevensuitwisseling en de verbeterde integratie van andere actoren zoals verladers, logistiek dienstverleners en binnenhavens mogelijk te maken.

Integratie

Binnen DINA gaat het om een aantal belangrijke te nemen maatregelen. Zo noemt DG MOVE de verticale integratie tussen de binnenvaartbedrijven en de klanten, de horizontale integratie met de vaarwegbeheerders en de administratieve integratie met de andere autoriteiten zoals handhavers.
Om dit te kunnen bereiken moet onder meer River Information Services worden uitgebreid met een database op Europees niveau waarin alle informatie over schepen, infrastructuur en bemanning moet komen te staan. Ook moet aan boord van de schepen een nieuwe digitale omgeving komen, de zogenoemde e-IWT tool, die nieuwe applicaties en services voor binnenvaartschepen gaat ondersteunen, waardoor de huidige mogelijkheden van AIS en ECDIS worden uitgebreid.
Verder is een digitale omgeving, een zogenoemd ‘data platform’, voor binnenvaartondernemers nodig om hen in staat te stellen gegevens over hun schip, reizen, lading en bemanning te kunnen controleren. Ze kunnen deze gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken, zoals bijvoorbeeld voor slimme navigatie, maar ze moeten de informatie ook op een gecontroleerde manier kunnen gaan delen met andere geselecteerde belanghebbenden zoals de autoriteiten, de beheerders van de havens en terminals.
Ook moeten er systemen worden gebouwd om locaties te registreren zodat real-time gegevens kunnen worden gevonden van de schepen en de infrastructuur, zoals bijvoorbeeld verkeer en bemanning.

Advies en expertise

Van de expertgroep wordt verwacht dat ze de Commissie gaat helpen bij de uitvoering en de follow-up van DINA. Zo kunnen de leden van de groep hiervoor adviezen uitbrengen en met innovatieve oplossingen komen. Maar de groep kan ook advies, technische expertise en inbreng leveren aan de Commissie voor de voorbereiding van wetgeving en de Commissie bijstaan in de ontwikkeling en operationele verbetering van systemen voor internationale gegevensuitwisseling. Hetzelfde geldt voor alles wat betrekking heeft op een evaluatie of een herziening van de RIS-richtlijn. Want RIS is volgens DG MOVE een van de belangrijkste elementen van het toekomstige DINA.

Met een eigen meldapplicatie Europa in

nv-de-scheepvaartAutena Marine wil met haar eigen meldapplicatie voor de binnenvaart Europa in. Tijdens de afgelopen halfjaarlijkse RIS week in het Belgische Hasselt deelde Autena haar eerste ervaringen met de meldapplicatie. Dit in het kader van de implementatie van het ERINOT 1.2-bericht.

De diverse RIS Expert Groups waren in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Europese Commissie te gast bij nv De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal NV en Promotie Binnenvaart Vlaanderen. In de RIS ERI (Electronic Reporting International) Expert Group spraken diverse experts uit Europa over zaken die spelen omtrent het elektronisch melden. Zo passeerden de nodige technische onderwerpen de agenda, kondigde de CCR de meldplicht voor de tankvaart aan en deelde Autena hier haar ervaringen met de meldapplicatie.

Gebruiksvriendelijker

Autena besloot in 2014 te beginnen met het ontwikkelen van versie 2.0 van het veelgebruikte ContainerPlanner stuwprogramma aangezien de huidige nog in gebruik zijnde versie van het stuwprogramma zijn beperkingen kent. ‘Aangezien Rijkswaterstaat vooralsnog het huidige BICS programma maar tot 2020 blijft ondersteunen, en ook omdat wij een betere en een gebruiksvriendelijkere meldapplicatie kunnen leveren, besloten wij gelijk ook maar om een eigen meldapplicatie te gaan ontwikkelen’, vertelt Desiré Savelkoul van Autena. ‘Ook integreren wij onze eigen blauwe kegelberekening in het nieuwe ContainerPlanner 2.0.’

Voordat binnenvaartschippers het eigen ‘BICS’ van Autena aan boord mochten gebruiken, moest deze eerst uitgebreid worden getest door Rijkswaterstaat. De meldapplicatie voor de binnenvaart mocht namelijk geen problemen geven in het huidige meld- en volgsysteem (IVS90) van Rijkswaterstaat. ‘Hiervoor kwamen we met Rijkswaterstaat een aantal uitgebreide testscenario’s overeen. Zo hebben we alle mogelijke situaties nagebootst en keken dan of alle (lading)gegevens goed werden overgenomen in het meld- en volgsysteem. Na drie maanden, en de nodige aanpassingen, hadden we alle testscenario’s positief doorlopen en kregen we toestemming dat onze klanten onze meldapplicatie mogen gaan gebruiken voor het elektronisch melden.’

Eerste in Europa

img_4326Formeel heeft Autena nu uitsluitend toestemming voor het melden in Nederland, niet voor de overige Europese landen. ‘Maar onze binnenvaartschippers varen verder dan de landsgrenzen en gaan heel Europa door. We hebben in de RIS ERI Expert Group dan ook de vraag gesteld of we nu in elk land onze meldapplicatie moeten testen. Als daar iedere keer zo’n die maanden mee is gemoeid, dan wordt het een tijdrovende kwestie. Dit leidde in de vergadering van de ERI Expert Group tot enige discussie. De diverse vertegenwoordigers van de EU-landen wisten niet gelijk hoe ze hier mee om moesten gaan. Kunnen we bijvoorbeeld stellen dat als onze meldapplicatie in Nederland goed werkt, het dan ook goed moet werken in bijvoorbeeld Duitsland? Dat is niet met zekerheid te zeggen. Met dit vraagstuk gaan Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland zich de aankomende maanden bezighouden.’

In de tussentijd gaat Autena de meldapplicatie voor de binnenvaart binnenkort in Duitsland testen zodat de binnenvaartschipper straks ook in Duitsland met ContainerPlanner 2.0 aan hun wettelijke elektronische meldverplichtingen kunnen voldoen. ‘Hiermee wordt ContainerPlanner de eerste toegestane meldapplicatie die gebruikt mag gaan worden in Europa en hebben wij het onze klanten weer makkelijker gemaakt’, besluit Savelkoul.