Een navigatieprogramma wat meer gericht voor de recreatievaart

Een navigatieprogramma wat meer gericht voor de recreatievaart

PC-Navigo

Naast de Periskal Inland ECDIS -viewer, leveren we eveneens het PC-Navigo. PC-Navigo is een navigatieprogramma wat meer gericht voor de recreatievaart, maar voldoet ook aan de eisen zoals door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) gesteld zodat het ook aan boord van de beroepsbinnenvaart gebruikt mag worden.

In vergelijking met de Periskal Inland ECDIS -viewer, voert men de plaats van vertrek, en de plaats van bestemming in, waarna PC-Navigo de snelste, kortste, meest optimale of meest toeristische route vindt. Naast de route, berekent PC-Navigo tevens de datum en tijd van aankomst (ETA) gebaseerd op een aangegeven datum en tijd van vertrek, dit alles rekening houdend met uw persoonlijke voorkeuren, bedieningstijden van sluizen en bruggen, eventuele stremmingen en afmetingen van uw schip.

Na het plannen van een route met PC-Navigo, wordt de geplande route in de officiële Inland ECDIS-kaarten weer te geven, met de daarbij te passeren objecten zoals sluizen, bruggen en vaarwegen.

pc-navigo

Door het aansluiten van een GPS -plaatsbepalingsysteem, wordt de positie van het schip in de kaart getoond en schuiven de kaarten met u mee ook als geen route is gepland. In een apart deelscherm verschijnen de details van uw route, zoals kanalen, markeringspunten, bruggen en sluizen. Per brug of sluis verschijnen voordat u het object nadert de gegevens van de betreffende brug of sluis in beeld, compleet met doorvaarthoogte, bedieningstijden, telefoonnummers, marifoonkanalen voor zover voorhanden. Ook de zogenaamde pictogrammenlijst schuift door als het betreffende object gepasseerd is. Hierdoor is altijd exact van te voren de gegevens van het te passeren object bekend. De gegevens van de vaarweg verschijnen ook in beeld zoals maximumvaarsnelheid, maximale afmetingen, en diepgang. Indien uw vaarsnelheid verandert, stelt PC-Navigo regelmatig uw verwachte aankomsttijd bij. Verder kan PC-Navigo ook worden aangesloten op een AIS -transponder zodat de positie van de andere schepen in de directe omgeving in de kaart worden weergegeven met informatie zoals scheepsnaam, koers en vaarsnelheid.

PC-Navigo levert de officiële Inland ECDIS-kaarten (zogenaamde ENC’s) die door de vaarwegbeheerders worden uitgegeven en zijn standaard in het navigatieprogramma inbegrepen. Naast de inbegrepen officiële kaarten, zijn optioneel ook de kaartzone’s van Periskal te gebruiken in PC-Navigo. PC-Navigo is verkrijgbaar voor Nederlandse vaarwegen, voor de Benelux, voor de Duitse vaarwegen, voor de Franse vaarwegen, en voor alle Europese vaarwegen.