Stuk voor stuk gerenommeerde projecten waar we trots op zijn

Stuk voor stuk gerenommeerde projecten waar we trots op zijn

Innovatieprojecten

We hebben de afgelopen decennia in de nodige nationale, Europese  en internationale innovatieprojecten mogen participeren. Stuk voor stuk gerenommeerde projecten waar we trots op zijn dat we er deel hebben van uit mogen maken. Innovatieprojecten zoals:

1998 – 2000 INDRIS (Inland Navigation Demonstrator for River Information Services), een demonstratieproject uitgevoerd binnen het 4e Europese Kaderprogramma van de Europese Commissie.
2002 – 2006 COMPRIS (Consortium Operational Management Platform River Information Services), een onderzoeks- en demonstratieproject, uitgevoerd in het 5e Kaderprogramma van de Europese Commissie. COMPRIS was het vervolg op het succesvolle project INDRIS, de opstap destijds naar de implementatie van River Information Services (RIS) in Europa.
2011 – 2013 SAVE, een nationaal “Joint Industry Project” (JIP) met het onderzoeksinstituut MARIN m.b.t. efficiënt varen op beperkt water. Dit project heeft als doel gehad om de performance van bestaande schepen qua brandstofverbruik te meten en mogelijkheden voor verbetering vast te stellen inclusief de kosten en baten.
2011 – 2014 MoVe IT!, een onderzoeks- en demonstratieproject, uitgevoerd in het 7e Kaderprogramma van de Europese Commissie. In antwoord op de oproep voor kosteneffectieve modernisering van de binnenvaartvloot voor goederenvervoer, MoVe IT! heeft een reeks van opties ontwikkelt voor de modernisering van deze binnenvaart schepen, de klimaatverandering, een sterkere milieudoelstellingen en zorgt voor ondersteuning van de besluitvorming ten aanzien van de toepassing van deze opties.
2011 – 2014 IDVV (Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen), een programma waarin Rijkswaterstaat ruim 100 projecten heeft opgezet en uitgevoerd welke allemaal gericht zijn op het beter benutten van de vaarwegen. Wij hebben geparticipeerd in diverse projecten zoals CoVadem, de implementatie van de EDI -berichtenstandaarden Update-IFTMIN, BAPLIE en MOVINS ten behoeven van de containerbinnenvaart, en het implementatieplan Benutting Infrastructuur.
2017 – 2019 Co2Vadem+: Vaardieptevoorspelling en brandstofverbruik voor het optimaliseren van de binnenvaart, een onderzoeksproject in het kader van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie DINALOG, programma Accelerator uitgevoerd door NWO. In het project wordt voor de binnenvaartschipper een waterdiepte- en doorvaarthoogtevoorspeller, en een brandstofverbruiksmonitor ontwikkeld voor aan boord. Voor meer informatie, zie dan https://autena.nl/nieuws/binnenvaart-zet-collectieve-data-om-meerwaarde.
2017 – 2021 NOVIMAR (NOVel Iwt and MARitime transport concepts), een researchproject, uitgevoerd in het kaderprogramma HORIZON 2020, om de haalbaarheid aan te tonen van een nieuw transport concept dat is gebaseerd op de introductie van de “vessel train”, ofwel “platooning” op het water.
2018 – 2020 Navigation with Nature: a Covadem application for the Chindwin River”, een haalbaarheidsonderzoek waarbij we de “Navigation with Nature” aanpak op de Chindwin rivier in Myanmar toepassen op basis van CoVadem technologie.