Erkend voor het keuren van rivierradars, bochtaanwijzers en AIS-transponders

Erkend voor het keuren van rivierradars, bochtaanwijzers en AIS-transponders

Keuren

certificering-aisAutena Marine is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkend voor het keuren van rivierradars, bochtaanwijzers en AIS-transponders zoals in het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) is voorgeschreven. Hiervoor voldoet ons kwaliteitssysteem aan de NEN-EN-ISO 9001:2015 -norm. Voor wat betreft het keuren van de genoemde navigatieapparatuur, voldoen onze procedures aan de norm NEN-EB-ISO/IEC 17020.

Na inbouw of reparatie van de AIS -transponder of rivierradar, maar ook bij vernieuwing of bij verlenging van het Certificaat van Onderzoek (CvO), is men verplicht deze opnieuw te laten keuren door een erkend bedrijf. Voldoet de apparatuur aan de gestelde eisen, dan wordt er een inbouwverklaring afgegeven zodat deze weer getoond kan worden als er naar gevraagd wordt.