Erkend voor het keuren van rivierradars, bochtaanwijzers en AIS-transponders

Erkend voor het keuren van rivierradars, bochtaanwijzers en AIS-transponders

Keuren

certificering-aisAutena Marine is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkend voor het keuren van rivierradars, bochtaanwijzers en AIS-transponders zoals in het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) is voorgeschreven. Hiervoor voldoet ons kwaliteitssysteem aan de NEN-EN-ISO 9001:2015 -norm, en voor wat betreft het keuren van de genoemde navigatieapparatuur, voldoen onze procedures aan de norm NEN-EB-ISO/IEC 17020.

Na de inbouw van de voornoemde navigatie-apparatuur, maar ook bij vernieuwing of bij verlenging van het Certificaat van Onderzoek (CvO), of na een reparatie van de AIS-transponder, is men reglementair verplicht de betreffende navigatie-apparatuur opnieuw te laten controleren op een juiste werking door een erkend bedrijf. Voldoet de apparatuur aan de gestelde eisen, dan geven wij een inbouwverklaring af zodat deze weer getoond kan worden als er naar gevraagd wordt.