Het complete plaatje, voor een veilige navigatie

Het complete plaatje, voor een veilige navigatie

Elektronische kaarten

Met de verplichting van een Inland AIS -transponder voor de binnenvaart, is ook het gebruik van een elektronische kaart aan boord van binnenvaartschepen verplicht. Dit uitsluitend op de Waal, de Boven-Rijn, de Neder-Rijn, de Lek en op het Pannerdensch Kanaal, waar het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) van kracht is. Op de overige vaarwegen in Nederland is het gebruik van een elektronische kaart niet verplicht. De verplichte koppeling tussen een navigatiesysteem en de AIS -transponder maakt het mogelijk dat er een duidelijk beeld is van de verkeerssituatie in de directe omgeving waar men in vaart. Men kan dan de posities en bewegingen van de andere scheepvaart volgen. Doordat aan het navigatiesysteem tevens een GPS -plaatsbepalingsysteem gekoppeld is, wordt tevens uw eigen positie ook in de kaart getoond waardoor het plaatje compleet is voor een veilige(re) navigatie.

De door ons aangeboden navigatiesystemen voldoen aan de eisen zoals door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) waarbij de elektronische kaart nauwkeurig de contouren van de rivier en de vaargeul weer geeft en waarbij de afzonderlijke elektronische kaarten opgeslagen worden op het computersysteem. De navigatiesystemen die wij aanbieden voldoen tevens aan de aanbeveling dat er gebruikt gemaakt wordt van de meeste recente officiële ENC’s, de officiële elektronische kaarten zoals door de vaarwegbeheerder verspreid worden.