Een innovatief navigatiesysteem, combineert het radarbeeld met een elektronische kaart

Een innovatief navigatiesysteem, combineert het radarbeeld met een elektronische kaart

RADARpilot720º Radaroverlay

radarpilot720RADARpilot720° is een innovatief geïntegreerd navigatiesysteem van Innovative Navigation. De RADARpilot720° is een van de weinige Inland-ECDIS navigatiesystemen welke is toegelaten door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) onder nummer R-4-720. De RADARpilot720° combineert de (bestaande) rivierradar met een elektronische Inland-ECDIS -kaart en een GPS -plaatsbepalingsysteem of, nog beter, een GPS -kompas. Ook is een AIS -transponder te koppelen met de RADARpilot720° waardoor additionele informatie, zoals de naam van het schip, bij de radarecho’s wordt getoond welke ook zijn uitgerust met een AIS -transponder.

Op een daarvoor toegelaten (volledig dimbaar) beeldscherm, of op de een bestaand radarbeeldscherm, wordt een elektronische kaart weergegeven met onder andere de oevers, de vaargeul, de betonning, bruggen, hoogspanningsleidingen en de kilometring. De elektronische kaarten die gebruikt worden zijn de formele ECDIS -kaarten zoals de verschillende vaarwegbeheerders (overheden) uitgegeven of die van Persikal of Tresco. Ook worden de op die locatie de noodzakelijke marifoonkanalen getoond en eventueel de pegelstanden wanneer het systeem aan het internet verbonden is.

Uit de (bestaande) radarinstallatie wordt het radarsignaal verkregen waarna het radarbeeld over deze elektronische kaart heen geprojecteerd wordt. De techniek van RADARpilot720° met het GPS -plaatsbepalingsysteem of GPS -kompas, zorgt ervoor dat het radarbeeld exact over de elektronische kaart heen wordt weergegeven. De interpretatie van het radarbeeld wordt zo stukken eenvoudiger waardoor er minder kans is op fouten welke eventueel grote gevolgen kunnen hebben. Ook kan de bochtaanwijzer worden aangesloten zodat ook de draaiing van het schip bovenaan wordt weergegeven in beeld.

De RADARpilot720° herkent automatisch andere schepen en markeert ze met een oranje-kleurige pijl. Naar mate de snelheid van dit schip groter is wordt de pijl ook groter weergegeven. Stilliggende objecten, zoals bijvoorbeeld de betonning, worden met een kruis gemarkeerd. Wanneer de AIS -transponder gekoppeld wordt, wordt naast de richting, ook de scheepsnaam en de snelheid van weergegeven in een venster. Één blik op het beeldscherm is voldoende om, bij slecht zicht, een bijvoorbeeld opvarend schip te onderscheiden van een afvarend schip, en met welke schip men eventuele afspraken gemaakt heeft hoe elkaar te passeren.

Overige kenmerken zijn:

  • Een conningsfunctie, waarbij de langs- en dwarssnelheden van het eigen schip in het scherm getoond worden tijdens het manoeuvreren.
  • Het tonen van geleidelijnen in de kaart die de vaarroute in de kaart tonen voor een ideale en natuurlijke vaarroute door de vaarweg. Deze standaard getoonde geleidelijnen kan men nar behoefte aanpassen of zelf opnemen tijdens de vaart.
  • In het systeem is een tripcomputer geïntegreerd die de nodige informatie zoals de positie, de koers, snelheid, reisduur en ligtijd van het schip laat zien.
  • Op delen van de kaart waar de waterdiepte van bekend is, laat het systeem de waterdiepte zien aangepast aan de actuele waterstand en inzinking van het schip.
  • Naast het standaard aansluiten van één radarinstallatie, bestaat ook de mogelijkheid van twee radarinstallaties tot een multi-radarsysteem. Met bijvoorbeeld een voor- en achter-radar is het zicht rondom het schip optimaal.