Een onmisbaar stuk gereedschap voor aan boord van elk containerschip

Een onmisbaar stuk gereedschap voor aan boord van elk containerschip

ContainerPlanner

Het ContainerPlanner containerstuwprogramma is voor de binnenvaart een onmisbaar stuk gereedschap voor aan boord van elk containerschip. Het is een vanuit de praktijk ontwikkeld container stuwprogramma, waarmee de bemanning eenvoudig met muisbewegingen een stuwplan kan maken.

Elektronische berichten

Naast het handmatig aanmaken van een laadlijst is het ook mogelijk om een elektronische laadlijst in te lezen, die volgens de standaard (BICS) IFTMIN die per e-mail wordt aangeleverd door de containeroperator. Het IFTMIN-bericht is een internationaal erkend EDIFACT-bericht. Mochten er wijzigingen plaatsvinden op de eerst gestuurde en ingelezen elektronische laadlijst, dan is ook een zogenaamd Update IFTMIN-bericht in te lezen zodat geen handmatige wijzigingen nodig zijn op de laadlijst. Eventueel zijn ook andere laadlijsten in te lezen, zoals in ASCII (een tekstbestand), XML en Excel, maar dit heeft zijn beperkingen. De meeste binnenvaart containeroperators kunnen inmiddels een elektronische laadlijst volgens de (BICS) IFTMIN-standaard aanleveren.

Naast het verwerken van het gestandaardiseerde (update) IFTMIN-bericht, kan ContainerPlanner ook de EDIFACT-berichten BAPLIE en MOVINS genereren en verwerken. Het BAPLIE-bericht is een elektronisch “stuwplan” en het MOVINS-bericht is een elektronisch “laadplan”, ook wel de stuwinstructie genoemd. Beide elektronische berichten worden inmiddels verwerkt door enkele “deepsea” terminals in Antwerpen en Rotterdam, maar ook enkele “inland” terminals zodat het ContainerPlanner stuwprogramma klaar is voor de toekomst. Ook met een andere, binnenlandse en buitenlandse, container -operators en -terminals hebben we geregeld contact om het gebruik van dergelijke elektronische bericht aan boord mogelijk te maken en te verbeteren. Het gebruik van dit soort elektronische berichten geeft de gebruiker aan boord een grote tijdswinst en minder kans op fouten.

Het plannen

Na het aanmaken of inlezen van een laadlijst wordt deze naar keuze gesorteerd op volgorde van laden en lossen, type en gewicht. Tevens wordt aangegeven welke containers voorzien zijn van gevaarlijke stoffen middels symbolen zoals het aantal te voeren blauwe kegels. Deze kegelberekening wordt berekend volgens de wettelijke ADN-wetgeving. Met een muisklik wordt een container op de gewenste positie in de plattegrond geplaatst. Mocht deze bij nader inzien niet juist gepland zijn, is deze eenvoudig middels slepen over de plattegrond te verplaatsen.

containerplanner

Het is ook mogelijk om naast een nog lopende reis, alvast voor de volgende reis te plannen en eventueel ook te beginnen met de belading. Het programma biedt te allen tijde een goed overzicht op elke moment van uw reis, door zelf te kiezen kleuren en omschrijvingen voor de laad- en losterminals. Van elk in de plattegrond getoonde container is af te lezen welk type het gaat, of deze gevaarlijk stoffen bevat, wat dan het te voeren aantal blauwe kegels is, en naar keuze het gewicht, de laad- of losterminal of het containernummer. Na elke aanpassing in de plattegrond wordt het totale aantal te voeren blauwe kegels herberekend, de actuele stabiliteit weergegeven en is ook het totaal geladen gewicht en de gemiddelde diepgang af te lezen.

Stabiliteitscontrole

De stabiliteitscontrole wordt berekend op basis van de stabiliteitsberekening zoals door het “Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR)” voorgeschreven en dient door de gebruiker aangeleverd te worden. Wanneer er eventuele ballasttanks in de stabiliteitsberekening zijn verwerkt, wordt bij de stabiliteitscontrole rekening gehouden met eventueel geballaste ballasttanks, wat van invloed is op de stabiliteit.

De stabiliteitscontrole en alle verschillende overzichten en plattegronden, zijn naar keuze uit te printen, te versturen als bijlage bij een e-mailbericht, rechtstreeks vanuit het stuwprogramma te verzenden. Vanuit ContainerPlanner kan na belading eenvoudig met één druk op de knop de verplichte elektronische melding via BICS (Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem) aan de vaarwegbeheerder worden gedaan. Tevens is vanuit het stuwprogramma het gevaarlijke stoffenprogramma BAS (Berekening Analyse Seinvoering) te benaderen voor aanvullende informatie.

Verkrijgbaar voor schip, koppelverband of samenstel en in meerdere talen

Het ContainerPlanner stuwprogramma is leverbaar in verschillende versies:

  • Voor een alleen varend containerschip met stabiliteitsberekening.
  • Voor een koppelverband, waarbij zowel het schip als de duwbak beschikken over een stabiliteitsberekening.
  • Voor een samenstel, bestaand uit een duwend schip met stabiliteitsberekening en drie zelf te definiëren duwbakken zonder stabiliteitsberekening.
  • Voor een gekoppeld samenstel, bestaand uit een koppelverband met elke een stabiliteitsberekening en daar naast nog de mogelijkheid om zelf twee duwbakken te definiëren zonder stabiliteitsberekening.

Verder is het programma viertalig waarbij men tijdens het gebruik kan wisselen van de Nederlandse naar de Duitse, de Franse, of de Engelse taal, en terug.

Stuwprogramma op maat

Het stuwprogramma wordt geheel, voor zowel schip als de eventuele bak(ken), aangepast, zoals de plattegrond van uw ruim inclusief eventuele “dummies” en balken (ruimscheidingen). Uw stabiliteitsberekening, welke door u dient te worden aangeleverd, worden door ons in het programma ingevoerd inclusief, wanneer aanwezig, de ballasttanks.

Trim-module

Naast de eerder genoemde “standaard” modules, is optioneel een trim-module leverbaar. In plaats van de standaard functie van de clinometer en de gemiddelde diepgang, kunnen we nu ook een nauwkeurige diepgang berekenen voorafgaand aan het daadwerkelijke laden. Er wordt dan een diepgang in centimeters weergegeven voor de voor- en achter-ijk zonder dat één container werkelijk is geladen. Ook worden de zelf aan te passen gewichten van zowel de ballasttanks als de afzonderlijke bunkers, gelijk verrekend naar een nauwkeurige diepgang en ligging van het schip. Voor de trimmodule is het wel noodzakelijk dat we beschikken over de zogenaamde “Hydrostatische- of Carene-tabel” die bij uw schip horen met de gegevens van alle bunkers en ballasttanks. De Carene -tabel is een cijfermatige weergave van uw lijnenplan en wanneer we de gewichtsverdeling van alle containers in uw ruim weten, kunnen we een trim uitrekenen.

Gebruikerslicentie

Bij de aanschaf van het ContainerPlanner stuwprogramma gaat u een gebruikers/licentie -overeenkomst aan waarin uw en onze rechten en plichten vermeld staan. Het is onze plicht dat wij ervoor zorgdragen dat het programma zoveel als mogelijk “up tot date” blijft en aangepast blijft aan de huidige tijd. Denk hierbij aan de ADN-wetgeving, dat elektronische koppelingen blijven bestaan zoals het verplichte elektronisch melden (met BICS) en het onderhoud van de elektronische koppelingen met bijvoorbeeld de diverse containerterminals. Tevens worden wensen van de gebruikers meegenomen in de verdere ontwikkelingen welke een praktisch gebruik mogelijk maken.

Hulp

Mocht iemand tegen een probleem of vraag aanlopen, dan beschikken wij over onze eigen “Vraagbaken” helpdesk, met medewerkers met “binnenvaartdeskundigheid”. Tijdens kantoortijden zijn we bereikbaar voor telefonische hulp en helpen we u weer verder. En mocht u na kantoortijd of in het weekeinde tegen problemen aanlopen, wordt u door onze avond/nacht/weekeinddienst geholpen.

Minimale systeemeisen

Om goed met het ContainerPlanner stuwprogramma te kunnen werken, adviseren wij de volgende minimale systeemeisen voor uw computer:

  • Een Intel Core i3, aanbevolen een Intel i5 -processor of vergelijkbaar.
  • Minimaal 8Gb intern geheugen.
  • 15Gb vrije schrijfruimte op de harde schrijf,
  • Een Microsoft Windows 10 of Windows 11 Pro -besturingssysteem.

Verder dient de computer te beschikken over een internetverbinding, een kleurenmonitor met een minimale resolutie van 1920 x 1080 pixels, en een kleurenprinter.