Navigatie

Navigatie is de kunst van het plannen en volgen van een route om zich daarmee van de huidige positie naar de bestemming te verplaatsen. Het woord “navigatie” is afgeleid uit de Latijnse woorden navis, dat schip betekent, en agere, dat in deze context bewegen of sturen betekent. In de navigatie zijn de belangrijkste onderdelen;

  • plaatsbepaling,
  • het naar aanleiding daarvan uitzetten van een koers richting de bestemming,
  • en rekening houden met gunstige of ongunstige factoren die men onderweg tegenkomt of zou kunnen tegenkomen.

(bron: Wikipedia)

Voor de plaatsbepaling maken we aan boord gebruik van de GPS-systemen of GPS-kompassen. Voor het navigeren maken we gebruik van navigatiesystemen zoals de navigatiesoftware van Periskal of PC-Navigo, of van een radaroverlaysysteem RADARpilot720° waarbij er een integratie van een elektronische kaart en een radarbeeld. Een navigatiesysteem maakt altijd weer gebruik van een GPS-systeem of een GPS-kompas voor het bepalen van de positie en de koers.

Voor het identificeren van de andere schepen of objecten in het vaarwater, maken we gebruik van (Inland) AIS-transponders. Door de AIS-transponder te koppelen met het navigatiesysteem, worden naast de eigen positie, ook de positie van de overige vaarweggebruikers in de nabije omgeving in de kaart getoond.