Plaatsbepaling middels satellieten

Plaatsbepaling middels satellieten

GPS -plaatsbepalingsystemen

Een GPS -plaatsbepalingsysteem maakt gebruik van in totaal 24 satellieten die in een vaste banen, in een vaste tijd rond de aarde draaien en elk een eigen signaal uitzenden. De nauwkeurigheid varieert van enkele tientallen meters tot 1 à 2 meter, afhankelijk van de gebruikte (correctie)systemen en de (weers)omstandigheden.

Afhankelijk van de wens kunnen we GPS -systemen leveren met een hogere nauwkeurigheid waarbij de betreffende GPS -ontvanger geschikt is voor de ontvangst van een dGPS- (differentiaal GPS) of SBAS (WAAS/EGNOS) -correctiesignaal.