CoVadem wint niet, maar ziet volop kansen

Autena heeft met CoVadem maandagavond tijdens het Maritime Awards Gala niet de “Innovation Award” weten binnen te slepen. Desondanks blijven we vastberaden. ‘De nominatie heeft ons initiatief weer veel publiciteit opgeleverd’, meldt het team bestaande uit Desiré Savelkoul van Autena Marine, Meeuwis van Wirdum van het MARIN en Henk van Laar van Bureau Telematica Binnenvaart (BTB). ‘We zijn als de initiatiefnemers van CoVadem dan ook meer dan vastberaden om van CoVadem een succes te maken. We hebben diverse lopende initiatieven en zien volop kansen die we de komende periode verder gaan verkennen.’

Vaardieptemetingen

CoVadem (coöperatieve vaardieptemetingen) werd vier jaar geleden gestart. Doel van het project is het delen van actuele vaardieptemetingen waarmee schippers in de toekomst efficiënter kunnen varen en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die de vaarweg biedt. Daarvoor worden binnenvaartschepen uitgerust met een eenvoudige computer (de ‘CoVadem-box’) om bestaande sensoren zoals de dieptemeter, beladingsmeter, GPS en brandstofverbruikmeters uit te lezen en een bericht naar de wal te verzenden. Aan de wal wordt de gemeten kielspeling, met geavanceerde modellen over de rivier van Deltares en het gedrag van het schip via MARIN, omgerekend naar een actuele waterdiepte op de gevaren route. Deze actuele vaardieptemetingen worden ter beschikking gesteld aan de schippers, zodat in de toekomst deze gegevens gebruikt kunnen worden voor een voorspelling van waterdiepten op de te nemen vaarroute. Rond de vijftig binnenvaartschepen verzamelen zo al een aantal jaren real time data.

Energieverbruik

Behalve over waterdieptes, wordt er met CoVadem nog meer informatie verzameld, onder meer over brandstof- en energieverbruik. In combinatie met de informatie over vaardieptes – die van invloed zijn op bijvoorbeeld de hoeveelheid lading die een schip mee kan nemen – kan daarbij een schatting gegeven worden in een zogeheten ‘performance dashboard’ over wat de meest ideale vaarroute met de meest ideale hoeveelheid lading en brandstof kan zijn. Dat kan een behoorlijke besparing opleveren voor een binnenvaartschip, én daarnaast ook nog eens winst op het gebied van de duurzaamheid: hoe minder uitstoot, hoe beter. Bovendien zal die kennis in de nabije toekomst bijdragen aan nog slimmere ontwerpen en nog slimmer varen. Daarbij bestaat nadrukkelijk ook een link naar de ontwikkeling van slimme vaarondersteuning en autonome scheepvaart.

De rivieren worden steeds grilliger

Alles staat of valt met de metingen vanuit de schepen. De binnenvaart vraagt al jarenlang aan de vaarwegbeheerders om meer nauwkeurige data over waterdieptes. De rivieren worden steeds grilliger door de klimaatverandering, de waterstanden kunnen heel erg verschillen elke keer. Als wij met CoVadem nauwkeuriger gegevens kunnen leveren, heeft de binnenvaartondernemer meer zicht in wat en hoeveel ze kunnen vervoeren, op de meest energiezuinige manier. Als CoVadem denken we dat met het in beeld brengen van de prestaties en het energiegebruik, de mensen aan boord daar ook iets aan gaan doen. Als je dingen niet meet, weten mensen er niet van en gaan ze het ook niet verbeteren. En dat terwijl ze misschien wel tot 15 procent brandstof kunnen besparen!

Duurzaamheid in voordeel voor de ondernemer

Enerzijds vertegenwoordigen we met CoVadem het belang van de ondernemers, maar ook het maatschappelijke thema van de CO2-reductie. Er zijn nu te weinig gemeten gegevens over hoe goed je het wel of niet doet. Het is dan lastig om een goede stap te maken. Met CoVadem koppelen we duurzaamheid aan voordeel voor ondernemers. Zij kunnen direct voordeel behalen met energiebesparing en het is mooi meegenomen dat het ook nog eens extra duurzaam is. Straks hebben schippers echt continu inzichten in hoe efficiënt & duurzaam ze echt zijn. Dat wordt nu nog te weinig gemeten, terwijl de binnenvaart zich daar wel goed mee kan profileren. De data is daarmee niet alleen van belang voor de binnenvaartschippers. Denk ook aan vaarwegbeheerders of baggeraars die de metingen uit het systeem kunnen gebruiken: ook zij hebben baat bij meer informatie.

 

 

 

 

CoVadem in de race voor Maritime Innovation Award 2017

Het project CoVadem, waar Autena één van de initiatiefnemers van is, is genomineerd voor de Maritime Innovation Award 2017. De jury selecteerde het project uit een record aantal van 24 inzendingen en maakt de uiteindelijke winnaar bekend tijdens het Maritime Awards Gala op 6 november.

Het CoVadem-team meldt ‘erg blij’ te zijn met de nominatie. ‘We zien verwachtingsvol uit naar het gala. Wij zijn trots om met CoVadem ook de binnenvaart een plek te geven tijdens dit event. En ook de meer dan 50 deelnemende schepen mogen hier best trots op zijn.’

Meer bekendheid

De Maritime Innovation Award heeft als doel meer bekendheid te geven aan de vernieuwende kracht die uitgaat van de maritieme en offshore toeleveringsindustrie en om innovatieve ontwikkelingen binnen de maritieme cluster te stimuleren. De prijs werd eind 2000 door Netherlands Maritime Technology (NMT) in het leven geroepen. Minimum vereiste voor elke inzending is dat er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd en dat het een Nederlandse innovatie betreft. CoVadem voldoet aan deze voorwaarden. Om de omvang en invloed van de innovatie te kunnen beoordelen, dient de inzending voorzien te zijn van een financiële onderbouwing waaruit de potentie van de innovatie blijkt. Ook moet de inzending toepasbaar zijn binnen de maritieme sector, al zijn doorgevoerd of verkocht en voldoende exportpotentieel hebben. De laatste drie winnaars waren de Integrated Monopile Installer van IHC, de Hull Vane en het AntiRoll (Dynamic Marine Systems Holland).

Vaardieptemetingen

CoVadem (coöperatieve vaardieptemetingen) werd vier jaar geleden gestart. Het project staat onder leiding van MARIN en de vaste partners Autena Marine, Bureau Telematica Binnenvaart en Deltares. Doel van het project is het delen van actuele vaardieptemetingen waarmee schippers in de toekomst efficiënter kunnen varen en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die de vaarweg biedt. Daarvoor worden binnenvaartschepen uitgerust met een eenvoudige computer (de ‘CoVadem Box’) om bestaande sensoren zoals het echolood, beladingsmeter, GPS en brandstofverbruikmeters uit te lezen en een bericht naar de wal te verzenden. Uit deze metingen wordt de gemeten kielspeling omgerekend naar een actuele waterdiepte op de gevaren route. Deze actuele vaardieptemetingen worden ter beschikking gesteld aan de schippers, zodat in de toekomst deze gegevens gebruikt kunnen worden voor een voorspelling van waterdiepten op de te nemen vaarroute. Rond de vijftig binnenvaartschepen verzamelen zo al een aantal jaren real time data.

10% minder brandstof

Vanwege de klimaatverandering krijgen we in de toekomst waarschijnlijk vaker te maken met extreme waterstanden die zorgen voor veranderingen in de rivierbodem. Om de vaarweg effectief te kunnen blijven onderhouden is dan meer data nodig.

Maar uitdagingen zijn er ook voor het project. Zo zijn de schepen overwegend analoog en is weinig gedetailleerd en relationeel cijfermatig inzicht beschikbaar. Ook vaart de binnenvaartondernemer vaak op ervaring en onderbuikgevoel. Toch heeft elk schip al een dieptemeter en de uitdaging is om de informatie van alle schepen slim aan elkaar knopen. Dat levert big data op en kennis over de actuele waterdiepten die beschikbaar zouden kunnen worden gesteld, inclusief voorspellingen. Als deze data wordt gelogd, kan uit de historie ook nog eens worden herleid hoe een schip zich onder welke omstandigheden gedraagt. Indien dit zou kunnen leiden dat een schipper altijd optimaal kan afladen, dan bespaart de schipper naar verwachting 10% op zijn brandstof. Dat levert een gemiddelde schipper 15.000 euro per jaar op. Ook neemt de uitstoot van CO2 hierdoor fors af.

Overigens zijn actuele en betrouwbare vaardieptemetingen, en is inzicht in de interactie tussen schip en vaarweg ook een belangrijke voorwaarde voor smart shipping.

Co2Vadem+

Inmiddels is er met Co2Vadem+ ook al een vervolg gekomen CoVadem. De deelnemende partijen hebben de ambitie om het project uiteindelijk als financieel zelfdragend initiatief te continueren en verder uit te bouwen. Om dat te bereiken is het nodig om de bestaande vloot uit te breiden naar 250 schepen. Is dat aantal bereikt, dan is er voldoende input om voor alle binnenvaartschepen meerwaarde te leveren.

In Co2Vadem+ krijgt de binnenvaartschipper een waterdiepte- en doorvaarthoogtevoorspeller en een brandstofverbruiksmonitor aan boord. Om een schip te kunnen laten deelnemen aan het project is het voldoende om de zogenoemde CoVadem box te installeren. Deze wordt aangesloten op de sensoren voor locatie (GPS), belading (beladingsmeter), kielspeling (dieptemeter) en op een brandstofverbruiksmeter. Indien deze niet aanwezig is, moet deze worden geïnstalleerd.

De binnenvaartschipper kan aan boord de verzamelde gegevens bekijken. Zo kan hij onder meer zien hoeveel liter brandstof de hoofdmotoren hebben verbruikt, hoeveel kilometer hij heeft gevaren, hoeveel tonnen hij heeft vervoerd en wat de gemiddelde kielspeling, vaarsnelheid en belading waren. Ook kan hij het voortschrijdend gemiddelde verbruik in liters per tonkilometer inzien en de totale CO2 uitstoot.