CoVadem wint niet, maar ziet volop kansen

Autena heeft met CoVadem maandagavond tijdens het Maritime Awards Gala niet de “Innovation Award” weten binnen te slepen. Desondanks blijven we vastberaden. ‘De nominatie heeft ons initiatief weer veel publiciteit opgeleverd’, meldt het team bestaande uit Desiré Savelkoul van Autena Marine, Meeuwis van Wirdum van het MARIN en Henk van Laar van Bureau Telematica Binnenvaart (BTB). ‘We zijn als de initiatiefnemers van CoVadem dan ook meer dan vastberaden om van CoVadem een succes te maken. We hebben diverse lopende initiatieven en zien volop kansen die we de komende periode verder gaan verkennen.’

Vaardieptemetingen

CoVadem (coöperatieve vaardieptemetingen) werd vier jaar geleden gestart. Doel van het project is het delen van actuele vaardieptemetingen waarmee schippers in de toekomst efficiënter kunnen varen en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die de vaarweg biedt. Daarvoor worden binnenvaartschepen uitgerust met een eenvoudige computer (de ‘CoVadem-box’) om bestaande sensoren zoals de dieptemeter, beladingsmeter, GPS en brandstofverbruikmeters uit te lezen en een bericht naar de wal te verzenden. Aan de wal wordt de gemeten kielspeling, met geavanceerde modellen over de rivier van Deltares en het gedrag van het schip via MARIN, omgerekend naar een actuele waterdiepte op de gevaren route. Deze actuele vaardieptemetingen worden ter beschikking gesteld aan de schippers, zodat in de toekomst deze gegevens gebruikt kunnen worden voor een voorspelling van waterdiepten op de te nemen vaarroute. Rond de vijftig binnenvaartschepen verzamelen zo al een aantal jaren real time data.

Energieverbruik

Behalve over waterdieptes, wordt er met CoVadem nog meer informatie verzameld, onder meer over brandstof- en energieverbruik. In combinatie met de informatie over vaardieptes – die van invloed zijn op bijvoorbeeld de hoeveelheid lading die een schip mee kan nemen – kan daarbij een schatting gegeven worden in een zogeheten ‘performance dashboard’ over wat de meest ideale vaarroute met de meest ideale hoeveelheid lading en brandstof kan zijn. Dat kan een behoorlijke besparing opleveren voor een binnenvaartschip, én daarnaast ook nog eens winst op het gebied van de duurzaamheid: hoe minder uitstoot, hoe beter. Bovendien zal die kennis in de nabije toekomst bijdragen aan nog slimmere ontwerpen en nog slimmer varen. Daarbij bestaat nadrukkelijk ook een link naar de ontwikkeling van slimme vaarondersteuning en autonome scheepvaart.

De rivieren worden steeds grilliger

Alles staat of valt met de metingen vanuit de schepen. De binnenvaart vraagt al jarenlang aan de vaarwegbeheerders om meer nauwkeurige data over waterdieptes. De rivieren worden steeds grilliger door de klimaatverandering, de waterstanden kunnen heel erg verschillen elke keer. Als wij met CoVadem nauwkeuriger gegevens kunnen leveren, heeft de binnenvaartondernemer meer zicht in wat en hoeveel ze kunnen vervoeren, op de meest energiezuinige manier. Als CoVadem denken we dat met het in beeld brengen van de prestaties en het energiegebruik, de mensen aan boord daar ook iets aan gaan doen. Als je dingen niet meet, weten mensen er niet van en gaan ze het ook niet verbeteren. En dat terwijl ze misschien wel tot 15 procent brandstof kunnen besparen!

Duurzaamheid in voordeel voor de ondernemer

Enerzijds vertegenwoordigen we met CoVadem het belang van de ondernemers, maar ook het maatschappelijke thema van de CO2-reductie. Er zijn nu te weinig gemeten gegevens over hoe goed je het wel of niet doet. Het is dan lastig om een goede stap te maken. Met CoVadem koppelen we duurzaamheid aan voordeel voor ondernemers. Zij kunnen direct voordeel behalen met energiebesparing en het is mooi meegenomen dat het ook nog eens extra duurzaam is. Straks hebben schippers echt continu inzichten in hoe efficiënt & duurzaam ze echt zijn. Dat wordt nu nog te weinig gemeten, terwijl de binnenvaart zich daar wel goed mee kan profileren. De data is daarmee niet alleen van belang voor de binnenvaartschippers. Denk ook aan vaarwegbeheerders of baggeraars die de metingen uit het systeem kunnen gebruiken: ook zij hebben baat bij meer informatie.