Telematicadag 2016

Over krap twee weken, op donderdag 29 december a.s., vindt voor de 21ste keer de Telematicadag plaats op het KSCC Schipperscentrum in Nijmegen. Dit is het enige moment in het jaar waarop je iedereen kunt treffen die ‘iets’ met ICT in de binnenvaart van doen heeft. Hier praten beleidsmakers van de verschillende overheden en autoriteiten, binnenvaartondernemers, ICT -ontwikkelaars en leveranciers, elkaar bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT in de Rijn- en binnenvaart.

Thema

Dit jaar is het thema “De Beurs van morgen – effecten van digitalisering in de vrachtenmarkt”. Een actueel thema omdat het afgelopen jaar een aantal opmerkelijke digitale marktinitiatieven zijn ontstaan die naast de traditionele manier van ‘bevrachten’ zijn intrede doen in de binnenvaart. In het ochtendprogramma komt dit hoofdthema uitgebreid aan bod met 4 korte pitches. Zo presenteert Jan Snoeij zijn 4Shipping, Imperial hun Imperial Freight Management System (IFMS), Frans Swarttouw presenteert TEUbooker, welke beoogd het boeken van containertransporten te vergemakkelijken, en Axel Götze Rohen over het al langer bestaande Bargelink. Aansluitend op de korte presentaties is er een discussie met alle aanwezigen in de zaal onder begeleiding van de dagvoorzitter Henk van Laar.

Telematica Award

Tijdens de ’traditionele’ lunch, met de welbekende verse erwtensoep, vindt de uitreiking van de inmiddels al weer 8ste Binnenvaart Telematica Award plaats. Deze Binnenvaart Telematica Award wordt uitgereikt aan een persoon die één meer dan bijzondere bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkeling, het gebruik en de acceptatie van telematica in de binnenvaart. Met de Award geeft de binnenvaart een blijk van waardering aan die persoon voor wat hij of zij heeft betekend voor de binnenvaart op het gebied van Telematica.

Middagprogramma

Na de lunch is er de mogelijkheid tot het bijwonen van een aantal workshops met een aantal uiteenlopende onderwerpen. Workshops over het initiatief van de WiFi hotspots voor de binnenvaart in de diverse havens in Nederland door Binnenvaart Netwerk Diensten, de ontwikkelingen op het gebied van corridor management door Rijkswaterstaat, met ook de visie op het elektronisch melden en de aangekondigde meldplicht voor de tankvaart, en kan men bijgepraat worden op het gebied van ‘Cyber Security’, herken de gevaren die dagelijks op de loer liggen en hoe men narigheid kan voorkomen.

Afsluiting

Aan het einde van het middagprogramma wordt er nog een blik in de toekomst gegeven met onder andere het vorig jaar door Bureau Telematica Binnenvaart gepresenteerde visie ‘BINNENVAART 3.0‘. Gevolgd door een korte film over het verkeersmanagement in 2031 door de bril van Rijkswaterstaat. Aansluitend is er een discussie over ‘Smart Shipping’ waarbij van gedachten gewisseld wordt met de aanwezigen over wat de toekomst de binnenvaart gaat brengen. Want ook de wereld van de binnenvaart gaat veranderen, dat is inmiddels wel duidelijk.

De Telematicadag begint om 09.30 uur en duurt tot circa 17.00 uur. Deze dag met lunch is kosteloos met dank aan een aantal sponsoren. Tijdens de gehele dag is er tevens een informatiemarkt waar men de diverse leveranciers kan terugvinden. Hier is gelegenheid om ook met hun te spreken. Aan het einde van het programma is er uitgebreid de gelegenheid om met elkaar na te praten. Het actuele programma vindt men op de website van Bureau Telematica Binnenvaart. Als één van de organisatoren, zien wij u graag op donderdag 29 december a.s. in Nijmegen.