Coronaprotocol, zo houden we het veilig

Overal in de samenleving zijn de gevolgen van het COVID-19/Coronavirus merkbaar. Ook in de binnenvaart zijn maatregelen getroffen. Als gevolg daarvan, hebben we bij Autena een Coronaprotocol uitgewerkt, wat aansluit bij de richtlijnen die bij veel schepen aan boord zijn ingevoerd. Zodoende zijn we in staat onze installatie- en onderhoudswerkzaamheden, veilig en verantwoord uit te voeren.

Na de afkondiging van de maatregelen door het kabinet in maart van dit jaar, werden onze engineers de afgelopen maanden bij veel rederijen en schepen niet meer toegelaten aan boord. Natuurlijk begrijpen en respecteren we dat besluit, aangezien het helpt de verspreiding van het coronavirus in te dammen en het leven aan boord veilig en gezond te houden voor de bemanning.

Voorzorgsmaatregelen

Maar met de aangepaste werkwijze die we bij Autena inmiddels hebben ingevoerd, voldoen we op alle manieren aan dat uitgangspunt. We zetten de belangrijkste voorzorgsmaatregelen op een rijtje:

  • Conform de richtlijnen van het RIVM blijven medewerkers thuis als ze (milde) verkoudheidsklachten hebben. Deze maatregel hanteren we stringent; daarmee zetten we onze monteurs in feite in een soort quarantaine. Zo willen we waarborgen dat ze, als ze weer helemaal beter zijn, het coronavirus niet mee kunnen nemen naar boord.
  • Daarnaast wassen we allemaal vaker onze handen en houden we minimaal 1,50 meter afstand.
  • De installatiewerkzaamheden worden niet meer door twee monteurs uitgevoerd.
  • De engineer reist alleen naar de locatie, en werkt aan boord ook volledig alleen.
  • Ook gebruik hij hierbij uitsluitend zijn eigen gereedschap, dat hij regelmatig reinigt, is hij de enige die het gereedschap en alle apparatuur, zoals telefoon en notebook, gebruikt en aanraakt.

Alleen noodzakelijke werkzaamheden

Bij het maken van de afspraak vragen we of aan boord mogelijk personen zijn met gezondheidsklachten die op COVID-19/Corona zouden kunnen duiden. In dat geval stellen we de installatie uit tot iedereen aan boord weer klachtenvrij is.

Als we aan boord mogen komen, betreedt de engineer uitsluitend de ruimtes die nodig zijn voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Hij beperkt zijn activiteiten tot het werk dat echt noodzakelijk is. Bij voorkeur zijn er geen bemanningsleden in de ruimte aanwezig. Is dat niet te voorkomen, dan vraagt de engineer voorafgaand aan het betreden van de ruimte instemming van de daar aanwezige personen. Bovendien zal hij minimaal 1,50 meter afstand houden.

Altijd in overleg

Met de maatregelen nemen we ook nu deze “onwerkelijke” situatie serieus. Het coronaprotocol is dan ook vastgelegd ons ISO 9001-kwaliteitshandboek. We menen ieders veiligheid en gezondheid op deze manier optimaal gewaarborgd te hebben. Niet alleen van ons eigen personeel, maar ook van de bemanning aan boord.

Nu de overheid met de versoepeling langzaam meer bewegingsruimte geeft, pakken we de werkzaamheden bij u aan boord graag weer op. Uiteraard altijd in overleg met rederijen, scheepseigenaren en opvarenden.