Marad maakt het algehele onderhoud van het schip inzichtelijk

Marad maakt het algehele onderhoud van het schip inzichtelijk

Marad

Marad is een “Fleet Management” softwareprogramma waar het algehele onderhoud van het schip inzichtelijk te maken is, de inventaris aan boord is bij te houden, waar vanuit bestellingen gedaan kunnen worden, de scheepscertificaten bewaakt kunnen worden, een overzicht bijgehouden kan worden van eventuele verplichte veiligheidsoefeningen aan boord, een hulpmiddel waar feilloos de bunkervoorraden in bijgehouden kunnen worden, en een personeelsmodule waar de planning van de bemanning terug te vinden is.

marad

Marad is een gebruiksvriendelijk programma, wordt continu verder ontwikkeld, waarbij de software doet wat het moet doen, geen ingewikkelde en tijdrovende taken, maar het is makkelijk en al snel zult u de volle controle hebben op alle belangrijke zaken aan boord of van vloot aan schepen of vaartuigen. Zo worden zijn updates (automatisch) via het internet te installeren, zodat men altijd met de laatste versie werkt, is het programma meertalig, en zijn rechten toe te kennen aan elke gebruiker zodat iedereen zijn of haar taak kan doen zonder dat men het risico loopt dat het programma overhoop wordt gegooid. Verder is programma uitermate geschikt om te kunnen voldoen aan de eisen van kwaliteitssystemen zoals het EBIS, het Europese Binnenvaart Inspectie Systeem voor de tankvaart.

Onderhoudsmodule

marad-onderhoudMet Marad is men in staat om een onderhoudssysteem op te zetten door het maken van onderhoudsgroepen. De onderhoudsgroepen zijn weer onder te verdelen met de verschillende werktuigen aan boord waaraan dan weer onderhoudstaken zijn toe te kennen. Marad zal dan waarschuwen wanneer een taak uitgevoerd dient te worden. Verder is het is mogelijk om de nodige technische informatie op te slaan voor elk afzonderlijk werktuig zoals bijvoorbeeld handleidingen, documenten, tekeningen, afbeeldingen, of andere technische relevantie informatie die er toe doen.

Met de onderhoudsmodule is eenvoudig een onderhoudsysteem op te zetten en eventueel achteraf aan te passen. Er is simpel een weekoverzicht te genereren van de onderhoudstaken die in die betreffende week uitgevoerd dienen te worden, of een overzicht van de verlopen onderhoudstaken, en een geschiedenis van het uitgevoerde onderhoud en eventuele reparaties in de tijd. Ook is bij te houden welke reparaties plaats moeten vinden bij een in de toekomst geplande werfbeurt.

Inventaris/voorraad -module

Met de inventarismodule is men in staat om alle (reserve) onderdelen, zoals bijvoorbeeld filters, lagers en V-riemen, te beheren en te bewaken of er een minimaal aantal van een bepaald onderdeel nog aan boord is. De verschillende onderdelen zijn weer te verdelen in verschillende categorieën.

marad-voorraad

De kleur van de markering van de verschillende onderdelen laat de huidige status zien. Zo geeft rood aan dat er een tekort is, en groen dat er een voldoende aantal aanwezig zijn.

Per onderdeel is een uitgebreide hoeveelheid aan informatie bij te houden zoals wie de leverancier is van dat betreffende onderdeel, waar het betreffend onderdeel opgeborgen is en of dit onderdeel weer deel uit maakt van een groter onderdeel of werktuig.

Inkoopmodule

marad-inkoopMet de Inkoopmodule is het eenvoudig om de onderdelen te bestellen. Ook laat deze module overzichten zien van de openstaande-, de verzonden- en de verwerkte inkooporders. De inkoopmodule verzamelt automatisch alle de te bestellen onderdelen vanuit de onderhouds- en inventarismodule. Het is mogelijk voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling eerst een offerte aan te vragen, zijn eventueel extra onderdelen toe te voegen aan een openstaande inkooporder en de inkoopmodule kan zo ingericht worden dat inkooporders vooraf eerst naar het kantoor gestuurd moeten worden ter fiattering ofwel dat de inkooporder rechtstreeks naar een leverancier gestuurd wordt. Wanneer de onderdelen zijn ontvangen, wordt automatisch de voorraad bijgewerkt.

FLGO -module

FLGO staat voor “Fuel (brandstof), Lube (smeerolie), Gasoline (gasolie) en Oil (olie). De FLGO -module is een hulpmiddel om de bunkervoorraad bij te houden. Verschillende (grafische) overzichten te genereren voor de verschillende afzonderlijke bunkers en/of producten en ook in de tijd.

marad-flgo

Certificatenmodule

In de certificaat module houdt men eenvoudig overzicht, met een tijdslijn, op de geldigheid van alle relevante certificaten en zijn deze gemakkelijk te beheren door de nodige informatie in te voegen. Wanneer gewenst zijn eventueel per certificaat ook documenten of afbeeldingen toe te voegen van het certificaat. De diverse certificaten weer onder te verdelen in verschillende categorieën, en wordt de status van de afzonderlijke certificaten aangegeven met een kleur in één overzicht.

marad-certificaten

Veiligheidsmodule

De veiligheidsmodule is een effectieve module om de bijvoorbeeld de verplichte veiligheidsoefeningen bij te beheren. Deze module kan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld het vastleggen van de werkvergunningen. Door het gebruik van kleuren, en een tijdslijn, heeft men in één opzicht een grafisch overzicht waarop de huidige status te zien is van de diverse (veiligheids)oefeningen. De lengte van de gekleurde lijnen laat de interval zien tussen de afzonderlijke oefeningen en of deze verlopen of aanstaande zijn.

marad-veiligheidsmodule

Personeelsmodule

In de personeelsmodule heeft men een overzicht wie wanneer in de tijd aan boord is, en welke personeelsleden eventueel nog beschikbaar zijn. Eenvoudig genereert men bijvoorbeeld een bemanningslijst, verstuurt deze via een e-mail naar een bepaalde instantie, of genereert men een overzicht van welk personeelslid wanneer aan boord is geweest. Buiten het maken van een personeelsplanning is eveneens in de personeelsmodule de werk- en rusttijden vast te leggen. Van de afzonderlijke personen kunnen de nodige NAW- en persoonsgegevens ingevoerd worden, met afbeeldingen en documenten zoals een pasfoto, certificaten, vaarbevoegdheidsbewijzen en persoonsbewijzen. Daarbij waarschuwt Marad wanneer eventueel één of meerdere van de toegevoegde documenten, vaarbevoegdheidsbewijzen of certificaten gaan verlopen. Tevens is er een koppeling met de veiligheidsmodule zodat van elke personeelslid is terug te vinden wanneer hij voor het laatst bijvoorbeeld een bepaalde veiligheidsoefening genoten heeft.

marad-personeel

FleetView

FleetView is een functie voor gebruikers met meerdere schepen en een kantooromgeving. Deze module geeft eenvoudig grafisch een overzicht met de status van alle modules, van alle schepen in één scherm. Vanuit FleetView is het ook mogelijk om snel een specifiek schip op vaartuig te openen, een specifieke module te selecteren, en na te zien wat bijvoorbeeld de onderhoudshistorie is van een bepaald werktuig of de status van een veiligheidsoefening of certificaat.

marad-fleetview

Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

Meld je aan voor de nieuwsbrief